Blog

Oracle SQL biedt standaard functionaliteit voor het berekenen van het aantal dagen of het aantal maanden tussen twee datums. Bijvoorbeeld: SQL> select to_date('16112013','ddmmyyyy') - to_date('06052013','ddmmyyyy') "days" from dual; days ---------- 194 SQL> select months_between(to_date('16112013','ddmmyyyy'), to_date('16052013','ddmmyyyy')) "months" from dual; months ---------- 6 Ook het optellen van dagen of maanden bij een datum is eenvoudig met SQL te doen. SQL> select to_date('06052013','ddmmyyyy') + 23 "date" from dual; date ---------- 29-05-2013 SQ

Het is de eerste vraag die ik hoor na het oplossen van een Oracle optimizer performance issue met grote impact. De vraag is eigenlijk: hoe groot is het risico dat dit nog een keer gebeurt? Het antwoord op de originele vraag is altijd: jazeker, op de tweede meestal: het risico is zeker aanwezig. In het vervolg van het gesprek wordt de database software en zijn maker vaak aangewezen als onbetrouwbaar. Dit is het gevolg van de onbekendheid met de database en hoe hij probeert de systemen op zijn best tot dienst te zijn. Dat is altijd een balans tussen de effort voor het bepalen wat de beste

Om van een bepaald jaar de erkende feestdagen van Nederland te bepalen gebruik ik al jaren hetzelfde stukje PL/SQL-code. De aankomende troonswisseling, en daarmee het wijzigen van de nationale feestdag Koninginnedag naar Koningsdag, was voor mij de aanleiding om de bewuste code eens te reviseren. Nederland kent de volgende elf erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag Goede vrijdag 1e en 2e Paasdag Koninginnedag/Koningsdag Hemelvaartsdag Bevrijdingsdag 1e en 2e Pinksterdag 1e en 2e Kerstdag De 'blauwe' feestdagen vallen ieder jaar op dezelfde datum, de 'groene' feestdag

Bij het analyseren van een ongunstige plankeuze door de Oracle optimizer liep ik laatst tegen een situatie aan waar er een cardinaliteit van één in het plan stond waar er tienduizenden verwacht waren. De index statistieken waren redelijk in lijn met het verwachte aantal rijen, waarom dan toch de misser in het plan?   Het euvel bleek in een histogram te huizen. De statistieken werden in de nacht berekend en er kwamen op de dag nieuwe records in de tabel die met de betreffende query weer opgehaald werden voor verwerking aan de hand van een jobid. Het (frequency) histogram bevatte

Pas geleden zag ik een vraag op het APEX Forum over het refreshen van een pagina met een calendar regio. Het probleem is dat er een LOV-popup item op de pagina staat waarvan de query in de calendar regio gebruikt maakt. Als deze LOV-popup wijzigt moet de calendar regio refreshen met de nieuwe waarde van de LOV-popup. Simpel toch? Ja, dat dacht ik ook maar degene die de vraag stelde zei al van alles geprobeerd te hebben inclusief dynamic actions etc. Nu was ze zover dat haar vraag kwam of ze de pagina kon herladen met javacode zoiets als redirect(this.URL). Iemand gaf haar netjes het antwo

Menu Een van de eerste eisen van een nieuwe APEX applicatie is natuurlijk een “mooi” menu. De eisen, wensen en voorkeuren van een menu willen nog wel eens verschillen. De standaard binnen apex zijn de TABS. Ik persoonlijk vind deze tabs erg lastig en bewerkelijk om te gebruiken. Het zou handig zijn als je een menu kan realiseren met alleen CSS en html. In mijn eigen zoektocht om een goed en degelijk menu te vinden stuitte ik op diversen mogelijkheden maar het beste uitgangspunt was een presentatie die ik ooit gezien heb. In deze oplossing wordt gebruik gemaakt van het CSS Dropdown Menu Fr

Back-To-Top